ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 8-14 มิถุนายน 2556 (มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงในช่วงนี้)

มิ.ย.
07

Weather and Rainfall Forecast : 8-14 June 2013
คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 8-14 มิถุนายน 2556
จากโมเดล GFS

คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 23-30 พ.ค. 2556

พ.ค.
24

Weather and Rainfall Forecast : 23-30 May 2013
คาดการณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วง 23-30 พ.ค. 2556
ด้วยโปรแกรม UGrib จากโมเดล GFS

คาดการณ์ข้อมูลอากาศ เส้นทางเดินทางพายุ มาฮาเซน และพื้นที่ฝนตก ในช่วง 14-20 พ.ค. 2556

พ.ค.
14

Weather Information, Cyclone Track and Rainfall Prediction : 14 - 20 May 2013
คาดการณ์ข้อมูลอากาศ เส้นทางเดินทางพายุ มาฮาเซน และพื้นที่ฝนตก ในช่วง 14-20 พ.ค. 2556
จากการคำนวณโดยโมเดล GFS จากโปรแกรม UGrib

คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 7-13 พ.ค. 2556

พ.ค.
07

Weather Information and Rainfall Forecast : 7-13 May 2013
คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 7-13 พ.ค. 2556
คำนวณจากโมเดล GFS แสดงผลด้วยโปรแกรม Ugrib จากเว็บไซต์ grib.us
ติดตามข้อมูลการพัฒนาของอากาศหรือพายุไซโคลนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่อ่าวเบงกอล

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 3-9 พ.ค.2556

พ.ค.
03


Weather Information and Rainfall Forecast : 3-9 May 2013
พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 3-9 พ.ค.2556
ด้วยโปรแกรม Grib.US จาก GFS Model

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 27 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556

เม.ย.
27

Weather Report and Rainfall Forecast : 27 April - 3 May 2013

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 27 เมษายน-3 พฤษภาคม 2556

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 3-9 เมษายน 2556

เม.ย.
03

Weather and Rainfall Forecast : 3-9 April 2013
พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 3-9 เมษายน 2556
ด้วยโปรแกรม Ugrib จากโมเดล GFS

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 1-7 เมษายน 2556

เม.ย.
02
Weather and Rainfall Forecast : 1-7 Apr 2013
พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 1-7 เมษายน 2556
จากโมเดล GFS ด้วยโปรแกรม Grib.US

พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 14-20 มีนาคม 2556

มี.ค.
14

Weather and Rainfall Forecast : 14-20 Mar 2013
พยากรณ์อากาศและพื้นที่ฝนตก ในช่วงวันที่ 14-20 มีนาคม 2556
ด้วยโปรแกรม Grib.US จากโมเดล GFS

หน้า

Subscribe to PBWatch.NET ตั้งค่า RSS