ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ดูปริมาณฝนจาก ภาพเรดาร์ล่าสุด สถานีกระบี่


รายละเอียดการตกของฝนโดยเทียบจากสี เทียบได้จากข้อมูลดังนี้

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ ฝั่งตะวันออก http://www.songkhla.tmd.go.th