ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ขอเชิญร่วมเก็บกล้าไม้ชายเลน

กระดานสนทนา: 

มรสุมไม่ได้มาพร้อมกับความสูญเสียเพียงอย่างเดียว แต่อาจพัดพาเอาความหวังมาด้วย เช่นลูกไม้ชายเลนที่ถูกพัดมาติดริมฝั่งในช่วงนี้ จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่มีบ้านอยู่ริมฝั่งทะเล เก็บกล้าไม้ชายเลนทีถูกพัดพามาติดชายฝั่งมาเพาะชำไว้ เพื่อหาวัน เวลาดีๆปลูกร่วมกันต่อไป

ชมรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกโกงกางจำนวน 1,000 ต้น ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคมนี้ ที่วิทยาลัยประมงปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน

By พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

เลื่อนไปเป็น 8 มกราคมปีหน้าครับ เนื่องจากมรสุมยังเข้าอย่างต่อเนื่อง

By พงษ์พันธ์ สุขสุพันธ์

ยินดีจะไปร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ฟ่าชายเลน คิดว่า กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

จะปลูกโกงกางสัก ๒๐  ต้นครับบบบบบ....

By Dendanai

ยินดีจะไปร่วมกิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่ฟ่าชายเลน คิดว่า กิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

จะปลูกโกงกางสัก ๒๐  ต้นครับบบบบบ....

By Dendanai

เรียนอาจารย์และทุกท่าน สามารถขอหนังสือ รวมพืชพรรณป่าชายเลนประเทศไทย

ได้ฟรี ที่ มูลสิธิกระต่ายในดวงจันทร์ คุณชาญชัย พินทุเสน 081 912 8148 หรือ คุณวิเชียร หรือคุณซัง 

 081 857 8388 081 8699 744

By สมลักษณ์ หุตานุวัตร