ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ประกาศเตือนภัย

ติดตามประกาศเตือนภัยได้จาก http://www.tmd.go.th/list_warning.php

 
ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง บริเวณภาคใต้ " 
ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555

ในช่วงวันที่ 12-15 ม.ค. 2555 คลื่นกระแสลมตะวันออกเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ตอนล่าง และมีหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่าง ทำให้บริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป จะมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดังนี้ 
ในช่วงวันที่ 12-14 ม.ค. 2555 บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
ในช่วงวันที่ 13-15 ม.ค. 2555 บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา 
จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมใน 
อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้
อนึ่ง จะมีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะแรกและอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศเย็นตลอดช่วง 

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555 
ออกประกาศ เวลา 16.30 น. 

สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
http://www.tmd.go.th/warningwindow.php?wID=2904
 
ประกาศเตือนภัย
"อากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักในภาคใต้ตอนล่างกับคลื่นลมแรงในอ่าวไทยตอนล่าง " 

ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2554
     บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงได้ 2-4 องศา จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วย 
สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีฝนชุกหนาแน่นโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเลระวังอันตรายจากคลื่นสูงและลมแรงที่พัดเข้าฝั่ง สำหรับชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะ 2-3 วันนี้ 
อนึ่ง พายุโซนร้อน “วาชิ” บริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์จะเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้ตอนล่าง คาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 21 ธ.ค. 54 นี้ ลักษณะเช่นนี้ 
จะทำให้ ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 20-22 ธ.ค. 54 และคลื่นลม 
ในอ่าวไทยตอนล่าง มีกำลังแรงขึ้นด้วย โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร 

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
ออกประกาศ เวลา 16.30 น. 

สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 6 (86 / 2554)

เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในอ่าวไทย

          บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้
อย่างต่อเนื่อง ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่
จังหวัดชุมพรลงมามีฝนเกือบทั่วไป และมีฝนหนักหลายพื้นที่ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยของจังหวัดชุมพร
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากฝนตกหนัก
น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 10-12 ธ.ค.54

         สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยมีกำลังแรง ความสูงของคลื่น 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว

       

                                                            
                                                        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
                                                    ออกประกาศวันเสาร์ ที่ 10 ธันวาคม 2554
                                                                    เวลา 06.00 น.

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 3 (83 / 2554)

เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในอ่าวไทย

          บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยแล้ว ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงมาระมัดระวัง อันตรายจากฝนตกหนักในระหว่าง วันที่ 9-12 ธ.ค.54

         สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว

       

                                                            
                                                        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
                                                    ออกประกาศวันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554
                                                                    เวลา 16.00 น.

 

 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
โทร (074) 311760 โทรสาร (074) 311065 

www.songkhla.tmd.go.th 
www.songkhlamet.org

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 1 (81 / 2554)

เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในอ่าวไทย

          บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในวันพรุ่งนี้
( 8 ธ.ค.54) ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาระมัดระวัง
อันตรายจากฝนตกหนักในระหว่างวันที่ 9-12 ธันวาคม 2554

         สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรง ทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่ง
ทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
 
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าว

       

                                                            
                                                        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
                                                    ออกประกาศวันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
                                                                    เวลา 15.00 น.

 

 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
โทร (074) 311760 โทรสาร (074) 311065 

www.songkhla.tmd.go.th 
www.songkhlamet.org

ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ฉบับที่ 3 (78 / 2554)

เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก

          บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว
โดยจะส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น  ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาสมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนหนักบางแห่ง 
ในระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2554 สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจาก
คลื่นสูงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย

         สำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวัง 
ในการเดินเรือ เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

       

                                                            
                                                        ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
                                                    ออกประกาศวัน พฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2554
                                                                    เวลา 16.00 น.

 

 

 

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
โทร (074) 311760 โทรสาร (074) 311065 

www.songkhla.tmd.go.th 
www.songkhlamet.org

 

 

วันที่ 28-29 พ.ย.2554 ข้อมูลเบื้องต้นจาก PBWatch

  • ปริมาณฝนน้อยลงในพื้นที่ภาคใต้
  • คลื่นลมชายฝั่งนราธิวาส ปัตตานี ยังมีกำลังแรงและส่งผลต่อการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง เรือเล็กควรระมัดระวังการออกจากฝั่ง
  • ดูข้อมูลพยากรณ์และรายงานอากาศแบบสามมิติ http://www.pbwatch.net/WeatherReport.html

 

ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ " 

ฉบับที่ 17 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
     มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ภาคใต้ ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป มีฝนตกอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัด นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะ น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากคลื่นสูงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะ 1-2 วันนี้ 
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทย ประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกพาดผ่านประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และ อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศา กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบริเวณภูเขาสูงของภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 26-28 พ.ย. 2554 

ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ออกประกาศ เวลา 16.30 น. สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ " 

ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
     มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากคลื่นสูงที่ซัดเข้าหาฝั่ง 
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือของประเทศไทยแล้ว ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบริเวณภูเขาสูงของภาคเหนือ
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ออกประกาศ เวลา 04.30 น. สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ " 

ฉบับที่ 13 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
     ในช่วงวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดสุราษฏร์ธานีลงไป ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากคลื่นสูงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย 
อนึ่ง บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพม่าเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนก่อนในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว โดยมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง และจะมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้ในบริเวณภูเขาสูงของภาคเหนือ 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ออกประกาศ เวลา 10.30 น. สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

ประกาศเตือนภัย
"ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ " 

ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
     ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา 
ฉบับที่ 12 (275/2554) 
เรื่อง ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ 
-------------------- 
ในช่วงวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2554 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยตามที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มริมน้ำ บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ส่วนคลื่นลมในอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีกำลังแรง โดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตร ขอให้ชาวเรือระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายฝั่งภาคใต้ 
ฝั่งตะวันออก ให้ระวังอันตรายจากคลื่นสูงที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย 
อนึ่ง คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศพม่าผ่านภาคเหนือของประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนก่อน และหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง โดยมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
ออกประกาศ เวลา 05.30 น. สำนักพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร