PBWatch.NET : Flood Report Service อาสาสมัครช่วยป้อนข้อมูลระดับความลึกน้ำบนพื้นที่น้ำท่วม

วิธีการใช้
1. คลิกลงบนแผนที่โปรแกรมจะแสดงตำแหน่งละติจูดและลองจิจูดให้ หากท่านคิดว่าตำแหน่งไม่ถูกต้องพอก็ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในตำแหน่งนั้นเพื่อให้แสดงจุดตำแหน่งที่ชัดเจน เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็ป้อนสถานที่ และระดับความลึกน้ำ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ท่านสามารถจะกะประมาณเอาก็ได้ครับ พร้อมกรอกข้อมูลวันเวลา ด้วยครับ เพื่อจะนำมาสู่การป้อนข้อมูลนำเข้าก่อนการจำลอง จะทำให้การจำลองเพื่อดูแนวโน้มสถานการณ์ในการประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำมากขึ้นครับ
2. เมื่อป้อนข้อมูล กดตำแหน่งแล้วมั่นใจว่าใช่แล้วก็กดปุ่มเพิ่มข้อมูลได้เลยครับ ระบบจะใส่ตำแหน่งของข้อมูลของท่านลงไปให้
3. ท่านสามารถจะกรอกจากข้อมูลข่าวก็ได้นะครับ หากมีข้อมูลครบถ้วน

ขอขอบพระคุณมาล่วงหน้าครับ
สมพร ช่วยอารีย์ (มอ.ปัตตานี)
พัฒนาโดย ภัทธ์ เอมวัฒน์ และ สมพร ช่วยอารีย์
ภาพเมฆดาวเทียมล่าสุด
Credit: Kochi-University-JAPAN
ระดับน้ำ 0 - 20 ซ.ม. ระดับน้ำ 21 - 50 ซ.ม. ระดับน้ำ 51 - 100 ซ.ม. ระดับน้ำมากกว่า 101 ซ.ม. คลิกเม้าส์ซ้ายเลือกจุดเพื่อป้อนข้อมูล, กดเม้าส์ปุ่มซ้ายแล้วลากเพื่อเลื่อนแผนที่ไปมา, หมุนล้อเม้าส์คือการซูมขยาย/ย่อแผนที่, ดับเบิลคลิกเม้าส์ขวาคือการซูมย่อออกจากแผนที่
ขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ช่วยให้ข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/csomporn
หรือ http://www.pbwatch.net