ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

การหมุนวนของลมในแนวดิ่ง ที่ความสูง 500 hPA