ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

เหตุการณ์วันนี้

รายงานเหตุการณ์ในวันนี้

 วิธีใช้....
ให้ท่านติดตั้ง GEplugin (Google Plug-in) กรณีที่ท่านไม่สามารถจะหมุนลูกโลกได้ จากนั้นเมื่อติดตั้งใหม่แล้วท่านสามารถ จะรีเฟรซหน้าต่างนี้ ท่านจะเห็นลูกโลกหมุนมายังประเทศไทย จากนั้นท่านจะได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมภาพล่าสุด ผนวกกับ ผลการคำนวณ เพื่อการทำนายการเปลี่ยนแปลงของค่า vorticity ที่ระดับความสูง 500 hPa ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนในกรณีที่มีพายุ ตรงไหน มีค่า vorticity มากกว่าเท่ากับสอง ลมก็จะเริ่มยกตัว ตรงไหนมีค่ามากเข้าใกล้สีชมพู ตรงนั้นคือตำแหน่งพายุครับ เนื่องจาก GEPlugin ไม่มี ระบบแคชในการจำภาพต่างๆ ไว้ จากที่เคยโหลดไว้เมื่อก่อนหน้านี้ เมื่อท่านคลิกใหม่อีกครั้งก็จะต้องเริ่มโหลดภาพเหล่านั้นใหม่อีกครั้งครับ เพื่อให้รวดเร็วท่านอาจจะเลื่อนบาร์เวลาที่บริเวณมุมด้านบนซ้ายเองเพื่อให้สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวได้เร็วยิ่งขึ้น หรือว่าหากอินเทอร์เน็ตท่าน มีความเร็วสูงท่านก็สามารถกดปุ่มเล่น ได้เลยครับ ระบบจะหมุนวนโหลดภาพให้อัตโนมัติจนกว่าจะครบหมดทุกภาพ

ข้อมูลอื่นเพิ่มเติม http://www.schuai.net/Weather/GE