ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

วีดีโอเสนอวิธีการใช้เว็บไซต์ PBWatch.NET เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และเฝ้าระวังภัยพิบัติภาคใต้

รูปภาพของ csomporn

 

How to use the website : PBWatch.NET
วีดีโอแนะนำวิธีการใช้เว็บไซต์ pbwatch.net ตลอดจนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากข้อมูลบูรณาการจากหลายๆ องค์กร และบริการต่างๆ จาก PBWatch.NET ซึ่งจะใช้ข้อมูลต่างๆ ร่วมกับการแสดงข้อมูลบน Google Earth API ครับ
ขอขอบคุณข้อมูลต่างๆ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล, กรมอุตุนิยมวิทยา, PBWatch.NET, กรมทรัพยากรธรณี, NOAA และเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติภาคใต้, Kochi-University, Japan