ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ภาพจำลอง

ผลจากแบบจำลองต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยพิบัติ

ภาพคลื่นลมทะเลวันนี้และ 4 วันล่วงหน้า ในฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน

 

 

 

 

หมายเหตุ สีแดงคือคลื่นสูง เหลืองคือคลื่นสูงปานกลาง และสีน้ำเงินคลื่นไม่สูง จะสูงมากน้อยแค่ไหนให้ดูค่าสูงสุดของค่าในแถบสีด้านซ้ายมือ เพื่อเป็นเครื่องมือในการออกทะเลของชาวประมงและนักท่องเที่ยวได้ครับ หากคลื่นสูงเกินสามเมตร เรือเล็กควรต้องระวังหรืองดออกจากฝั่งเพราะอาจจะได้รับอันตรายได้

ภาพจำลอง WAM Model จำลองสถานการณ์ด้วยโมเดลแวม แสดงผลด้วยโปรแกรม VirtualWave3D ผลงานร่วมของ สมพร ช่วยอารีย์ (มอ.ปัตตานี) และ วัฒนา กันบัว (ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล)

ข้อมูลจาก ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล http://www.marine.tmd.go.th/thai