ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ภัยพิบัติ

เกี่ยวกับภัยพิบัติในประเทศไทย  : ประเทศไทย ภัยรอบด้าน

 

เราจะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกเราได้อย่างไร ภัยต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติหรือการปรับตัวของโลก มนุษย์เราคงแก้ไขได้ยาก ทำได้เพียงแค่การปรับตัวเข้ากับธรรมชาติเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ภัยที่เกิดจากการสร้างขึ้นจากตัวของคนเองนั้น มนุษย์สามารถระงับมันได้หากเราแสวงหาสันติสุขร่วมกัน