ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ภาพเคลื่อนไหวน้ำท่วมภาคกลาง

วิธีการใช้ : ถ้าท่านไม่สามารถหมุนลูกโลกได้ ให้ติดตั้ง Google API ก่อนแล้วกดปุ่ม รีเฟรสใหม่
จากนั้นกดปุ่มเล่นและเลื่อนบาร์เวลาเพื่อดูพัฒนาการไหลของน้ำครับ