สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ นำร่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ภายใต้ความดูแลของโครงการพีบีวอทช์

http://www.pbwatch.net/aws01

http://www.pbwatch.net/aws02

http://www.pbwatch.net/aws03

http://www.pbwatch.net/aws04

http://www.pbwatch.net/aws05

http://www.pbwatch.net/aws06

http://www.pbwatch.net/aws07