ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

คาดการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มเส้นทางพายุที่จะเกิดขึ้นในช่วง 7-13 พ.ย. 2557

รูปภาพของ csomporn

คาดการณ์สภาวะอากาศและแนวโน้มเส้นทางพายุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง 7-13 พ.ย. 2557 นี้ Weather Prediction and Storm Path : 7-13 Nov 2014
แนวโน้มผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จากนราธิวาส ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช เชื่อมโยงไปยัง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ภูเก็ต พังงา และระนอง ทุกจังหวัดในภาคใต้จะได้รับฝนเพิ่มขึ้น

อนึ่งพายุลูกนี้หรือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนี้ ถือว่ามาเติมน้ำให้กับภาคใต้ ซึ่งหลายพื้นที่ยังขาดน้ำและน้ำสำหรับการเกษตรไม่เพียงพอ จึงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวเก็บกักน้ำเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดก่อนปล่อยให้แห้งหายไปครับ ข้อมูลจาก GFS Model ด้วยโปรแกรม Grib.US และระบบสารสนเทศพีบีวอทช์ (http://www.pbwatch.net)

http://www.youtube.com/watch?v=qpXHUpW6HTU&feature=youtu.be