ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 18-24 พ.ย.2556 (เน้นภาคใต้ตอนล่างของไทย)

รูปภาพของ csomporn

พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างควรจะเตรียมความพร้อมและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องครับ
ถือเป็นการเตรียมทำข้อสอบปลายภาคของคนในพื้นที่ด้วยครับ ในวันที่ 19-21 พ.ย. นี้ครับ
ผลกระทบตั้งแต่ นครฯ กระบี่ ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส (เน้นๆ ปัตตานี นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย) หากเป็นไปตามคาดการณ์นี้ เหตุการณ์จะคล้ายๆ กับวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 2553 ครับ)

หมายเหตุ...สภาพอากาศยังเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไทยด้วยครับ

คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 18-24 พ.ย.2556
จากโมเดล GFS จากโปรแกรม UGrib
http://youtu.be/lPJKsyXFrGk

Weather Information and Rainfall Forecast : 18-24 Nov 2013
คาดการณ์ข้อมูลอากาศและพื้นที่ฝนตกในช่วง 18-24 พ.ย.2556
จากโมเดล GFS จากโปรแกรม UGrib