ข่าวใหม่วันนี้

แถบข่าววันนี้ (ติดตามสถานการณ์จาก Facebook: Somporn Chuai-Aree)

ภาพเมฆและพายุ เรียงกันเป็นแถวเส้นตรง (ความงามจากดาวเทียม)

รูปภาพของ csomporn


โบราณว่า จานข้าวหรือถ้วยแกงเรียงกันเป็นแถวจะมีใครมาเยี่ยม ส่วนเมฆหรือพายุเรียงกันเป็นแถว ไม่แน่ใจว่าอะไรจะมาเยี่ยมครับ อาจจะมีน้ำมาทดสอบสมองเรา อย่างไรก็จงมีแต่สติคิดทำในสิ่งดีครับ